Tel: | Faks: |

Sınav ve Belgelendirme Süreci

 

Meslek Seçimi
Yapılan işin MYK tarafından yayınlanmış mesleki yeterlilikler (meslekler) içinde hangisi veya hangilerinin kapsamında olduğu belirlenir.
Meslek Seçimi için Tıklayınız.
 

Sınav Başvurusu
SOLİD BELGELENDİRME  sitemizdeki Başvuru Formlarındaki    BELGE BAŞVURU    form doldurulup çıktısı alınarak imzalanır ve  SOLİD BELGELENDİRME'ye elden veya kargo ile ulaştırılır. On-line giriş işlemi yapılırken 1 adet kimlik, 1 adet sınav ücreti banka dekontu taraması yapılır ve yüklenir.
Sınav Başvurusu için Tıklayınız.
Onaylama
SOLİD BELGELNDİRMEYE ulaşan ıslak imzalı başvuru formu ilk dosya sorumlusu  tarafından kontrol edilir  ve imzalanır. Son kontrol için Sınav ve Belgelendirme Değerlendiricisinin onayından sonra başvuru sahibi aday statüsü kazanır ve bu şekilde toplam 3 sınav hakkı elde etmiş olur. İlk açılacak olan sınava davet edilir.
 


Sınav
Adaya bildirilen sınav gün ve saatinde adayın sınav merkezinde hazır olması gerekir. Aksi durumunda sınav hakkını yitirmiş olur. Sınav merkezinde hazır olan aday önce teorik sınava daha sonra da uygulama sınavlarına girer.
 
Belge Süreci

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Başarı sonuçları MYK sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul edilir. MYK 8-10 gün içinde MYB  Belgesi ve MYB kimlik belgesini SOLİD BELGELENDİRME 'ye gönderir. Aday da MYB belgesini ve MYB kimliğini SOLİD BELGELENDİRME'den belge kullanım sözleşmesi imzası karşılığında bizzat teslim alır. Belgelendirme süreçleri ve belgelerinizin gözetim tarihleri ile ilgili bilgileri Belgelendirme Politikası Prosedüründe görebilirsiniz. Belge gözetimlerinizin tüm sorumluluğu belgelendirilmiş kişilere aittir. 


Belge Sorgulama için Tıklayınız.

Marka ve Logo Kullanım Prosedürü 
TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı kapsamında SOLİD Kuruluşu tarafından kişilere verilen belgelerin ve bu belgeler üzerinde yer alan logoların kullanılması için gerekli şartları tanımlamaktadır. Daha fazla detay için Tıklayınız

 

WhatsApp