Tel: | Faks: |

Otomotiv Sektörü

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

ROGRAMIN KODU-ADI

12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMININ AMACI

Bu yeterlilik, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak veya direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

(Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz).

REFERANS STANDART

09UMS0019-4 Otomotiv Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler

TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve direnç kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı.

BELGELENDRİME KAPSAMI

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği  

11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)

Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmak için adayın A Zorunlu birimleri ve B Birimlerinden başarılı olma şartı aranır.

BAŞVURU

İÇİN GEREKEN

ÖN ŞART

Otomotiv Sac Gövde Kaynakçısı Yeterlilik Belgelendirmesi için başvuran adayın 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR

Görme engelli olanlar

Fiziksel engelli iş yapabilmesine engel olabilecekler

Yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlar

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1- Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi fotokopisi

2- Doldurulmuş Başvuru Formu (Islak İmzalı)

3- Belge Başvuru/ Belge Kullanım Taahhüdü Ve Sözleşme Şartları (Islak İmzalı)

4- Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont

BELGELENDİRME

SINAV TÜRÜ

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

- Teorik Sınavı

-Performans Sınavı

11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)

- Teorik Sınavı

-Performans Sınavı

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)

- Teorik Sınavı

- Performans Sınavı

SINAV SORULARI HAKKINDA

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Teorik Sınavı: 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav, her biri eşit puanlı en az 10 soruluk bir sınav yapılır. A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Aday bu sınavdan en az % 60 oranında başarı sağlamalıdır.

Performans Sınavı: Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 

11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)

Teorik Sınavı: 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav, her biri eşit puanlı en az 10 soruluk bir sınav yapılır. A1 birimine yönelik teorik sınav Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Aday bu sınavdan en az % 50 oranında başarı sağlamalıdır.

Performans Sınavı: Aday,  TS EN ISO 14732 standardında belirtilen yöntemlerden biri kullanılarak Ek B3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre performansa dayalı sınava tabi tutulur. Aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre hazırlanmış Ek B3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)

Teorik Sınavı: 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav, her biri eşit puanlı en az 10 soruluk bir sınav yapılır. A1 birimine yönelik teorik sınav Ek B5-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Aday bu sınavdan en az % 50 oranında başarı sağlamalıdır.

Performans Sınavı: Aday,  TS EN ISO 14732 standardında belirtilen yöntemlerden biri kullanılarak Ek B5-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre performansa dayalı sınava tabi tutulur. Aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre hazırlanmış Ek B5-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

SINAV SORULARININ

KONU DAĞILIMI

Teorik Sınavları: 11UY0010-3/A1, 11UY0016-4/B3, 11UY0016-4/B5Bİ-Bilgi ifadeleri Listesindeki bütün içerikleri kapsayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Performans Sınavları: 11UY0010-3/A1, 11UY0016-4/B3, 11UY0016-4/B5BY-Beceri ve yetkinlik ifadelerini kapsayacak şekilde tasarlanmaktadır.

SINAV

SÜRELERİ

11UY0010-3/A1 için yapılan Teorik Sınav; soru başına 1 dakika süre.

11UY0016-4/B3 için yapılan Teorik Sınav; soru başına 1 dakika süre.

11UY0016-4/B5 için yapılan Teorik Sınav; soru başına 1 dakika süre.

11UY0010-3/A1 için yapılan Performans Sınav; imalat şartlarında öngörülen süreye uyulur.

11UY0016-4/B3 için yapılan Performans Sınav; imalat şartlarında öngörülen süreye uyulur.

11UY0016-4/B5 için Yapılan Performans Sınavı imalat şartlarında öngörülen süreye uyulur.

SINAV

YERİ

  • Sınavlar, SOLİD’ in sınav merkezlerinde yapılır.
  • Belgelendirme talebinde bulunan firma/kuruluş ile kendi yerlerinde yapılacak sınavlara ilişkin sınav yeri sözleşmesi imzalanarak sınavlar yapılır.

ADAYIN SINAV HAKKI

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin sınavından başarılı olunması gerekir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

İTİRAZ

Belge almaya hak kazanamayan aday belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz edebilir, ancak yazılı (ıslak imzalı) olarak beyan etmek zorundadır. Aday sınav sonuçları veya belgelendirme kararına 1 ay içinde itiraz edebilir.

BELGELENDİRME PROGRAMI GÖREV TANIMLARI

Sekterlik: Başvuru kargolarını kabul etmek, belgeleri kargoya vermek.

Dosya Sorumlusu: Yapılan başvuruların kontrolünü yapar, evrakları tam olan başvuruları onaylar.

Değerlendirici: Teorik, mülakat ve performans sınavlarını yapar ve adayın notunu belirler.

Karar Verici: Değerlendiricinin yaptığı sınavları, gözlemleri, kontrol raporu,  sonuçlarına göre belgelendirme kararı verir.

Genel Müdür: Düzenlenen belgenin son kontrolünü yaparak imzalar.

BELGELİNIN GÖZETİM

SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.  Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

BELGE KAYIP DURUMUNDA

Belgesini kaybeden kişi gazeteye zayi ilanı vermek koşulu ile SOLİD’e imzalı bir dilekçe ve ilan verdiği gazete ile başvurur. Dosyası kontrol edilerek kaybettiği belgesinin kopyası üzerindeki belge içeriklerine göre belgesinin yeniden düzenlenmesi MYK dan talep edilir. Yeniden belge düzenlenmesi için belge ücreti alınır.

GENEL / ÖZEL DURUMLAR

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav hakkı vardır.

ŞİKÂYETLER

www.solidbelgelendirme.com  web sitemiz üzerinden şikâyet formunu doldurarak şikâyetlerinizi tarafımıza bildirebilirsiniz.

 

WhatsApp