Tel: | Faks: |

Personel Belgelendirme

Kurumsal Başvuru

Üçüncü Kişi veya Kuruluş Muvafakatnamesi

Üçüncü Kişi veya Kuruluş Kısmi Ödeme Muvafakatnamesi

TEŞVİK GENEL KURALLAR

TEK NOKTA BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Üçüncü Kişi veya Kuruluşa İlişkin Bilgiler

Üçüncü Kişi veya Kuruluş Adı: ÖRNEK FİRMA A.Ş

Üçüncü Kişi veya KuruluşunTicari Unvanı:A.Ş

Teşvik Ödemesinin Gerçekleşeceği Hesaba İlişkin Bilgiler

Ödeme Yapılan YBK: SOLİD BELGELENDİRME GÖZ.İNŞ.İŞ SAĞ.VE GÜV.HİZM.LTD.ŞTİ. 

YBK IBAN No:TR36 0001 0020 7380 6673 8850 01

Ödemeye İlişkin Bilgiler

Ödeme Türü:

Peşin  

Teminat İle

Ödenen Tutar:6.500 TL

Teminat Türü:

Ödeme Yapan Üçüncü Kişi veya Kuruluş IBAN No:

TR36 0001 0020 7380 6673 8850 01

Teminat Tutarı: …….TL

Sınavlara İlişkin Bilgiler

Sınava Girecek Kişi Sayısı:10 

Sınava Girecek Kişi Bilgileri: (Sınava girecek kişilerin ad ve soyadları, TC Kimlik No’ları, hangi ulusal yeterliliklerden sınava girecekleri belirtilmelidir. Form ekinde liste olarak da sunulabilir.)

Adı Soyadı

TCKN

Sınavı Gireceği Ulusal Yeterliliğin Adı ve Kodu

Ulusal Yeterlilik Sınav Ücreti

  1. A ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. B ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. C ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. D ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. E ADAY 

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. F ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. G ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. Ğ ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

  1. H ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

650 TL

     10.             L ADAY

 123456789

 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

 650 TL

 

 

Toplam

6.500 TL

                                                                                

                                                                                                                   T.C.

                                                                                 Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına

………………………………………………… Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunuzdan yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum(uz) kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme hizmeti almak ve “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında tek nokta başvurusu ile teşvikten yararlanmak istiyorum/istiyoruz. 

İşbu başvuru formundaki bilgilerin doğru olduğunu, yukarıda bilgileri sunulan adayların ilişkili olduğu işveren, meslek kuruluşu veya sivil toplum kuruluşunu temsil ettiğimi(zi), beyan ettiğim(iz) bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgileri ivedilikle başvuru yaptığım(ız) YBK’ye bildireceğimi(zi), söz konusu bilgilerin MYK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabileceğini, yapılacak inceleme sonucunda beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi durumunda doğacak cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi(zi) beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bilgilerine arz ederim/ederiz.                                                         

Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin

Adı Soyadı: Nizamettin ZENGİN

İmzası:

Firma Kaşesi:

Tarih:

WhatsApp