Tel: | Faks: |

Elektrik Kontrolleri

Elektrik Topraklama  Kontrolü ve Ölçümü

Elektrik topraklama direncinin kontrolünün ve ölçülmesinde ki amaç elektrik tesisatlarının bulunduğu yerlerde iletkenlik olarak ters bir durumun olup olmadığını belirlemektir. Eğer elektrik hatlarının olduğu alanlarda kaçak falan varsa bu durum insanlar üzerinde çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. İşte bu sorunların aşılması için elektrik hatlarının bulunduğu yerlerin belirli aralıklar ile kontrol edilmesi gerekir.

Örneğin toprak ölçümü elektrik akımının iletilip iletilmediği konusunda sizlerin bilgi sahibi olmanızı sağlamaktadır. Tesislerde ve işletmelerde yüksek voltajda elektrik kullanılmaktadır. Elektrik sürekli akış halinde olduğunda topraklamasının da ölçümünün ve belirtilen değeri karşılayıp karşılamamasının kontrollerinin de yapılması önemlidir. Toprak direncinin ölçülmesi meger cihazı ile yapılmaktadır. Kontroller ve ölçümlerimiz EMO ya kayıtlı tecrübeli Yetkilendirme Belgeli mühendisler tarafından yapılmaktadır. Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliği sahiptir.
 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm  noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.
 

Elektrik Teknik Kontrol ve Ölçümleri


Cihazlarınızı ve çalışanları elektrik kaçaklarından meydana gelen zararlardan ve yıldırım çarpmalarından korumak için her yıl yapılması iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yılda en az bir defa zorunlu olan elektrik kontrolleri firmamız tarafından yapılmaktadır.
 
Elektrik Periyodik Kontroller kapsamında ; elektrik topraklama tesisatı ölçümü, makine topraklaması ölçümü, pano topraklama tesisatı ölçümü, jeneratör koruma topraklaması testi, motor gövde koruma topraklaması, trafo koruma topraklaması, trafo işletme topraklaması test ve kontrolleri, makine ve elektrik sistemlerinin kaçak akım testi ve kaçak akım rölesi açma kapama testi, artık akım anahtarlayıcısı kontrol testleri, paratoner tesisatı ölçümü, yıldırımdan korunma tesisatı tip testleri, termal kamera ölçümü, makine ve elektrik tesisatlarının termal kamera kontrolü ve ölçümü, elektrik tesisatı kaçak kontrolleri, termal ısınma ve elektrik tesisatı termografik görüntüleme, katodik koruma ölçümü, harmonik ölçümü, elektrik ana dağıtım pano tesisat kontrolü ve ölçümü.

Elektriksel İş Güvenliği ölçüm ve kontrolü, elektrikle çalışmalarda teknik emniyet ölçümleri vb. periyodik ölçüm ve kontroller yapılmaktadır. Kontroller ve ölçümler odaya kayıtlı deneyimli Elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.
 

Elektrik İç Tesisat Kontrolü


Elektrik İç Tesisat Kontrolü kapsamında; enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım tabloları, aydınlatma tesisatı, zil tesisatı, prizler, kompanzasyon panoları,  Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların kontrolü,  Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti), Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü ve  elektrik motorlarının gerekli standartlara, İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kontroller yapılmaktadır.

Tesisin gerekli standart ve yönetmeliklere uygun olarak işletilip işletilmediğine dair  rapor  hazırlanarak firmanıza sunulur. Kontroller ve ölçümler EMO ya kayıtlı Elektrik İç Tesisat Yetkilendirme Belgeli Mühendisler tarafından yapılmaktadır. Tesisin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
 

Paratoner Kontrol ve Ölçümleri


Çalışanların can güvenliğini tehlikeye atmamak için tesislerin belirli periyotlarla yapması zorunlu olan bir uygulamadır. Yapılmadığı taktirde oluşabilecek kayıplardan iş veren sorumludur. Resmi gazetede 2001 yılının Ağustos ayında yayımlanan ve yürürlülüğe giren ‘ Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ gereğince paratonerlerin ölçümü aksi giden bir durum olmadığı sürece yılda bir yapılmalıdır.

Yıldırım düşmesi ihtimaline karşı çalışanların ve elbette ki fabrikanın zarar görmemesi için yapılan bir ölçümdür. Ölçümlerin düzenli yapılmaması can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak demektir. Paratoner tesisatında meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık, paratonerin işlevini yerine getirmesine engel olur. Topraklama yönetmeliğine uygun standartlarda yapılan paratonerlerin ölçümü, yılda bir yapılması gerekmektedir. Muhakkak ki bir arıza durumu tespit edilirse ölçüm ne kadar vakit geçtiği önemsenmeden tekrarlanmalıdır.

Ölçümlerde paratonerin sağlam olup olmadığına bakılır, paratoner direğinin sağlam olması ve ucunun paslanmamış olması gereklidir.Paratoner topraklama ölçümleri neticesinde direnç değeri fazla ise düşürülmesi gerekmektedir. Topraklamada önemli olan bir diğer husus temas yüzeyidir. Bu yüzden korozatif etkilere karşı dayanımı da göz önünde bulundurulmalıdır. Cihazların topraklama işlemleri ayrı ayrı yapılmamalıdır. Eş potansiyeli sağlanabilmesi açısından bu çok önemlidir.

Paratoner bakımlarının yaptırılmaması ve ölçümlerinin gecikmesi durumunda meydana gelebilecek kaza ve olaylardan fabrika sahibi ve iş veren sorumludur.Halbuki alınacak önlemler hem çalışanın hem fabrikanın güvenliği açısından çok önemlidir. Paratonerlerin ölçümü yapılmadığına dair şikayet gelirse veya durumun nasıl olduğu fark edilirse fabrikaya, yapması gereken ölçüm ve bakımdan çok daha fazla miktarda ceza kesilir.

WhatsApp